ceturtdiena, 2010. gada 13. maijs

Vēl viena ne-broša / Another no-brooch


Tāda pati kā divas pirmās.

pirmdiena, 2010. gada 10. maijs

Pirmā broša / The first brooch


Šo jau var uzskatīt par brošu. Izšūšana un apdare ir veiktas pēc Baibas norādījumiem, stingrā viņas uzraudzībā un pēc labākās sirdsapziņas. Paldies Baibai!
   Kabašona vietā izmantota liela, koši balta poga. Foto tā nez kāpēc izskatās dzeltena, bet dabā tā ir mirdzoši balta. Izšūta ar ķīniešu pērlītēm, kas nav vienādas, bet - kā nu ir, tā ir.
   Acīm tā bija liela slodze, tāpēc ikdienas darbs tas man nebūs, tomēr āķis ir lūpā un vēl kādu, cerams, uzmargošu.
* * *
This can already be considered as a brooch. Embroidery and finishing is carried out by Baiba's instructions, under close supervision, and her ideas. Thank you Baiba!

   Instead caboshon I use a large, bright white button. In photo it looks yellow, but naturally it is a shiny white. Embroidered with Chinese  beads, which are not identical, but - as is now, it is.
   Eyes it was a big workload, so the daily work that I will not, however, but I hope another one I will make.
(Google translation)
* * *

svētdiena, 2010. gada 9. maijs

Manas pirmās ne-brošas / My first not-brooches  Te jāatceras bārdainā anekdote: "Zirgu zini? Nu nemaz nav līdzīgs zirgam..."
   Kāpēc ne-brošas? Tāpēc, ka vienīgā līdzība ar brošām to klasiskajā nozīmē ir tā, ka tās var piespraust.
   Tie ir vienkārši uztamborēti nieki, kas drusku papildināti ar pērlītēm, fliteriem.
   Tie, kas tur vidū, nav kabašoni. Tie ir kaut kas ļoti mirdzošs, spīdīgs ar 2 caurumiem piešūšanai un tas ir piešūts, nevis pielīmēts.
   Gatavojot raibo, es mēģināju līmēt, bet no tā nekas nesanāca (kā jau ierasts manā gadījumā... :D), jo zem tā stikliņa ir metāla pamatnīte, kas tomēr laiž garām līmi un tas stikliņš kļuva nesmuks. Tad nākamo es piešuvu...
   Tām nav ne oderes, ne stīvuma, tikai otrā pusē piediegta saspraužamā adata.Vienlaikus tas bija arī treniņš.
   Raibajai varētu tos starus arī izgludināt un iestīvināt, bet tad tā būtu par lielu. Ir labi, kā ir.
    Nekad nesaki nekad - varbūt kādreiz man izdosies uztaisīt arī normālu brošu...
* * *
   Why not-brooches? Because the only similarity with the brooches that classic sense is that they can fasten.

   They are simply crocheted trivia, which combined with the little beads, sequins.
   In the middle they are not caboshons. They are something very shiny, glossy and they are sewn, not glued.  
   In preparing the first, I tried to glue, but it did not work (as usual in my case ...: D), because underneath is a metal slide which, however, miss placed glue and slide it became ugly. Then next I sewed...
   They have no lining, no stiffness, just the other side piediegta clasp adata. 
    Never say never - maybe someday I can make the real brooch ...  
(Google translation)
* * *