Manas pirmās ne-brošas / My first not-brooches  Te jāatceras bārdainā anekdote: "Zirgu zini? Nu nemaz nav līdzīgs zirgam..."
   Kāpēc ne-brošas? Tāpēc, ka vienīgā līdzība ar brošām to klasiskajā nozīmē ir tā, ka tās var piespraust.
   Tie ir vienkārši uztamborēti nieki, kas drusku papildināti ar pērlītēm, fliteriem.
   Tie, kas tur vidū, nav kabašoni. Tie ir kaut kas ļoti mirdzošs, spīdīgs ar 2 caurumiem piešūšanai un tas ir piešūts, nevis pielīmēts.
   Gatavojot raibo, es mēģināju līmēt, bet no tā nekas nesanāca (kā jau ierasts manā gadījumā... :D), jo zem tā stikliņa ir metāla pamatnīte, kas tomēr laiž garām līmi un tas stikliņš kļuva nesmuks. Tad nākamo es piešuvu...
   Tām nav ne oderes, ne stīvuma, tikai otrā pusē piediegta saspraužamā adata.Vienlaikus tas bija arī treniņš.
   Raibajai varētu tos starus arī izgludināt un iestīvināt, bet tad tā būtu par lielu. Ir labi, kā ir.
    Nekad nesaki nekad - varbūt kādreiz man izdosies uztaisīt arī normālu brošu...
* * *
   Why not-brooches? Because the only similarity with the brooches that classic sense is that they can fasten.

   They are simply crocheted trivia, which combined with the little beads, sequins.
   In the middle they are not caboshons. They are something very shiny, glossy and they are sewn, not glued.  
   In preparing the first, I tried to glue, but it did not work (as usual in my case ...: D), because underneath is a metal slide which, however, miss placed glue and slide it became ugly. Then next I sewed...
   They have no lining, no stiffness, just the other side piediegta clasp adata. 
    Never say never - maybe someday I can make the real brooch ...  
(Google translation)
* * *

Komentāri