Eņģeļspārns / Angelwing

Adīts no kidmohēra. Izgāja nepilnas 4 ficītes. Musturis no Rubenes grāmatas "Mušu spārniņi", nedaudz pārveidots. Nesaadīju vidū 3 valdziņus, bet abās malās pa 2 v.


Komentāri