Adīts galdauts

No tambordiega Red Heart Hackelgarn. Musturis kombibēts. Vidus no grāmatas E.Rubene, G.Ivanova. Adījumu raksti un adīšanas tehnika. - Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība. - 1956., 65.lpp. Lielās lapas.  Motīvs no žurnāla Anna, 1986.g.oktobra numura.
* * *

Komentāri